วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จำเด็กที่น่ารักๆคนนั้นได้ไหม

ณ ดินแดนแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือต้นไม้ต่างก็พูดได้ ดินแดนแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากและกว้างขว้างเช่นกัน ดินแดนแห่งนี้เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีมนุษย์เกิดขึ้นมาอีกด้วยดินแดนแห่งนี้เลยยังสงบสุขไม่มีใครกล้ามาทำลาย ผู้คุมกฎของดินแดนแห่งนี้ก็คือคอกกั้นเตียงและปู่ต้นไม้เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากใหญ่กว่าทุกๆต้นที่อยู่ในดินแดนนี้และปู่ต้นไม้ก็อยู่ในดินแดนแห่งนี้มานานมากเช่นกัน กฎของดินแดนนี้มีขึ้นมาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทุกชีวิตมีความเท่าเทียมกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันอยู่กันอย่างพี่น้องและก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ทุกๆชีวิตที่อยู่ในดินแดนนี้รักและเคารพปู่ต้นไม้เป็นอย่างมาก ต้นไม้ในดินแดนนี้จะมีหน้าที่ให้ร่มเงาแก่ทุกๆชีวิตให้ผลผลิตได้กินกันบางทีก็เป็นที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราวทุกๆชีวิตจำเป็นที่ต้องพึ่งพาอาศัยต้นไม้เป็นอย่างมาก ทุกๆที่กั้นเตียงมือสองที่อยู่ในนี้จะต้องคอยช่วยกันดูแลต้นไม้ทุกต้นเป็นอย่างดีไม่ทำลายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ต้นไม้เกิดความเสียหาย ทุกๆชีวิตที่อยู่ในดินแดนนี้ต่างคอยดูแลช่วยเหลือกันตลอดใครมีกำลังมากก็ช่วยพวกที่กำลังอ่อนแอพวกมีกำลังเยอะก็ไม่เอาเปรียบพวกมีกำลังน้อย ทุกๆชีวิตที่อยู่ในนี้มักจะมาชุมนุมพูดคุยกันตรงที่ปู่ต้นไม้อยู่เสมอๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันพูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกัน สัตว์เล็กสัตว์น้อยรวมไปถึงสัตว์ใหญ่ต่างก็อยู่รวมกันไม่แบ่งแยกไม่ไล่ล่าฆ่ากัน ทุกๆชีวิตในดินแดนแห่งนี้ต่างชอบพูดคุยกันชอบไปหาแวะเวียนกันอยู่บ่อยๆ ปู่ต้นไม้มักจะชอบให้จัดงานรื่นเริงกันเพราะว่าอย่างเห็นทุกๆชีวิตในดินแดนนี้มีความสุขกันอยู่ตลอดไม่อยากให้มีความทุกข์ การใช้ชีวิตในนี้ก็แสนจะเรียบง่ายใครอยากทำอะไรก็ทำแต่ต้องไม่ทำให้ที่กันเด็กตกเตียงอื่นเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหายใดใดทั้งสิ้น ในดินแดนแห่งนี้จะมีที่อยู่ที่หนึ่งที่ทุกๆชีวิตนั้นจะชอบไปกันมาเลยนั้นก็คือแม่น้ำน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาจากข้างบนน้ำในนี้มีความใสสะอาด ทุกๆชีวิตชอบมาเล่นน้ำกันบางตัวก็ชอบมาว่ายน้ำแข่งกันในที่นี่ บางตัวก็ชอบมานอนแถวๆริมแม่น้ำเพราะว่ามันเย็นมากจะมีลมอ่อนๆคอยพัดไปมาอยู่เสมอ ดินแดนแห่งนี้อยู่จนมาถึงตอนที่มนุษย์เริ่มเกิดขึ้นและมาอาศัยอยู่ใกล้ๆกันดินแดนนี้จึงต้องสร้างป่าไม้กั้นด้านหน้าเพื่อที่จะไม่ให้มนุษย์เข้ามาในดินแดนนี้เพื่อความสงบสุขของทุกๆสิ่งมีชีวิตในนี้ ที่กั้นเตียงเด็ก